Titaninis sargelis AKARA ANT-1

Ilgis - 140mm

Titaninis sargelis AKARA ANT-1
ANT-1 (10.5-21g)
2,60 EUR
Titaninis sargelis AKARA ANT-1
ANT-1 (14-28g)
2,60 EUR

Ilgis - 140mm